Projectmedewerker voor een pilootproject collectiewaardering (m/v/x)

Design museum Gent voert van 1/10/2017 tot 30/9/2018 een project rond collectiewaardering uit, als pilootproject binnen de subsidielijn ‘waarderen van cultureel erfgoed’ van de Vlaamse overheid. Het museum ziet dit project als het voortraject van de toekomstige, stapsgewijze doorlichting of ‘waardering’ van zijn volledige collectie, en ook als een oefening in het samenwerken rond waarderen met andere Gentse musea.

Het project is opgevat rond twee sporen in de vorm van twee verscheiden deelcollecties: 1) de collectie huishoudelijke apparaten, die Design museum Gent gemeenschappelijk heeft met het MIAT en het Huis van Alijn en 2) de collectie houten modelfragmenten van meubels en interieurs, die Design museum Gent gemeenschappelijk heeft met het STAM. 

Je ondersteunt de onderzoeker en de collectiemanager van Design museum Gent bij de uitvoering van het project en je verzamelt bronnenmateriaal en literatuur en interpreteert die wetenschappelijk.

Bekijk de vacature


Technisch productieassistent (m/v/x)

Ben jij een veelzijdige duizendpoot dan is de onderstaande vacature misschien iets voor jou? Je werkt mee aan de op- en afbouw van tentoonstellingen en objecten. Arthandling zit jou in de vingers: verpakken en uitpakken van uiteenlopende kunstwerken, transport en stockage in het depot, enz. Je bent je daarbij bewust van de fragiliteit van museumobjecten en overlegt waar nodig met restauratoren en curatoren.

Bekijk de vacature


Curatorieel Assistent in het S.M.A.K. (m/v/x)

Je assisteert de curatoren bij de organisatie en uitvoering van artistieke projecten, met een specifieke focus op de Retrospectieve van Raoul De Keyser. Jouw taken zijn ook administratief en organisatorisch van aard. Je biedt ook ondersteuning bij kunstwetenschappelijk onderzoek, meer bepaald rond Raoul De Keyser, en levert redactionele bijdragen (o.a. voor publicaties, catalogi,...). Je staat in voor het voorbereiden en schrijven van dossiers (o.a. in functie van subsidies en fondsen) en je organiseert en voert (kleinere) artistieke projecten zelfstandig uit.

Bekijk de vacature


Restaurator in het S.M.A.K. (m/v/x)

Je draagt actief bij tot de dagelijkse werking van het restauratieteam en staat in voor de conservatie en restauratie van kunstwerken uit de eigen collectie of van bruikleenwerken voor tentoonstellingen. In het belang van een goede conservatie maak je conditierapporten op van collectiewerken, leg je restauratiedossiers en documentatie aan van de kunstwerken. Indien nodig ga je mee als koerier op transport. Je installeert of coördineert de installatie van het kunstwerk ter plaatse. Je staat in voor het maken van specifieke verpakkingen en maakt inlijstingen voor kunstwerken.

Bekijk de vacature


Zakelijk adjunct in het MSK (m/v/x)

Je staat in voor de financiële opvolging van MSK. Je bouwt mee aan een commercieel beleid voor MSK: fondsenwerving, subsidiedossiers, schenkingen, alternatieve financieringsbronnen... Je coördineert de opmaak van o.m. het jaarverslag, actie- en beleidsplannen. Verder sta je ook in voor de implementatie van het personeelsbeleid.

Bekijk de vacature