Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Klik hier voor tickets & maatregelen.
Vandaag open van 9:30 tot 17:30
plan je bezoek

Vacatures

Er zijn 2 openstaande posities

Tijdelijk assistent digitale strategie (m/v/x)

Functie-inhoud

 • Je bent als assistent digitaal strateeg mee verantwoordelijk voor de uitdieping en implementering van de digitale strategie.
 • Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan en aligneert de verschillende diensten binnen het museum (communicatie, publiekswerking, productie en collectie) in het uitwerken van de digitale producten.
 • Je staat in voor het maken van afspraken over de nazorg van de verschillende projecten en de te volgen acties. Je stelt hierbij ook de nodige instrumenten en documenten ter beschikking.
 • Je staat in voor het waken op en aligneren van de verschillende interne trajecten inzake inhoudelijke collectieregistratie, ontwikkeling nieuwe website en ontsluitingsplatform en interactieve gebruikerstoepassingen in DING.
 • Je staat in voor het waken op en de alignering van de interne digitale werking met de ontwikkelingen binnen het Europees UIA-project CoGhent.
 • Je onderhoudt en voedt bestaande relaties met externe partners en de digitale strategen binnen de andere stadsmusea.

Profiel

 • Je beschikt over een zeer goede ICT-kennis, je hebt een bachelor diploma binnen dat brede domein
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met design en toegepaste kunsten.
 • Je hebt 1 jaar ervaring in projectmanagement.
 • Kennis van CMS (adlib/Axiell Collections) is een meerwaarde
 • Termen zoals open-source, IIIF, linked data, APIs en front-end, back-end zijn je niet vreemd.
 • Je beschikt over een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen.
 • Je kan werken onder druk en deadlines schrikken je niet af.
 • Je kan vlot samenwerken (in online samenwerkingsomgevingen)
 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken en goed inschatten wanneer terugkoppelen of feedback vragen nodig of overbodig is.

Wij bieden

 • Onmiddellijke indiensttreding: voltijdse tijdelijke opdracht van 2,5 jaar met als einddatum 30.06.2023
 • Een correcte wedde (B-niveau) gekoppeld aan eventueel relevante anciënniteit.
 • Woon-werk-vergoeding voor openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Extra-legale voordelen zoals maaltijd- en ecocheques, een hospitalisatieverzekering en extra feest- en vakantiedagen.
 • Een afwisselende functie-inhoud, boeiende contacten en autonomie.

Hoe solliciteren

Bezorg je motivatiebrief + CV ten laatste op 10 januari 2021 via e-mail aan ria.verstappen@stad.gent t.a.v. Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, met de vermelding ‘sollicitatie assistent digitale strategie’. Je krijgt een bericht van ontvangst.

Na screening van de brieven en cv’s zullen de selectiegesprekken plaatsvinden op dinsdag 19.1.21 en op woensdag 20.1.21

Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij de digitale strateeg Olivier Van D'huynslager op Olivier.VanDhuynslager@stad.gent.

Hoofdmedewerker Kunstenbibliotheek

Functie-inhoud

Kunstenbibliotheek opende in 2017 de deuren en omvat de collecties van zes instellingen, waaronder Design Museum Gent, met een focus op hedendaagse kunst en vormgeving. De bibliotheek is een dynamische omgeving en neemt met de werking deel aan projecten met verschillende spelers in het kunstenveld en ondersteunt in kunsteducatie en –onderzoek.

Jouw taken zullen zich situeren in de dienst kunstbibliotheken van het decanaat van KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT. De dienst bestaat uit een klein team van vijf collega’s en je wordt tewerkgesteld in de Kunstenbibliotheek op de Bijlokecampus. Afhankelijk van de werkdruk in het team spring je voor je collega’s bij of wordt je door hen ondersteund. Daarnaast maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten binnen het decanaat van KASK & Conservatorium.

 • Je bent een eerstelijns aanspreekpunt voor bezoekers van de bibliotheek. je begeleidt, ondersteunt en informeert hen in hun eerstelijns informatievragen (balie). Je geeft advies op basis van je expertise of verwijst door naar andere informatiebronnen.
 • Je verzamelt en verwerkt feedback van de bezoekers, overlegt met collega’s en stelt verbeteringen/oplossingen voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor de balieadministratie: uitlenen, verlengen, reservaties, aanmaningen, ledenbeheer, boekenverkoop, kassabeheer
 • Je volgt de besteladministratie en boekhouding op: offertes, bestelbonnen, opvolgen leveringen en facturen.
 • Je beheert, volgt op en beantwoordt vragen van het algemene e-mailadres of stuurt vragen door.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor de orde in de bibliotheek: boeken terugplaatsen, ordelijk houden van rekken, standplaatscontrole, meldt problemen en reikt oplossingen aan.
 • Je ondersteunt het team logistiek: administratie jobstudenten/vrijwilligers, noden in bibliotheek- en bureaumateriaal, verslaggeving, ...
 • Je voert zelfstandig bibliotheektechnische taken uit zoals ontsluiten van items, archivering, tijdschriftenregistratie, …
 • Je werkt vlot samen in overleg met de directe collega’s van je team en collega’s van de omkaderende diensten van KASK & Conservatorium en de andere bibliotheken van HOGENT.
 • Je voert deze taken uit in overleg met de coördinator.

Profiel

 • Je bent klantvriendelijk en sociaal vaardig; je draagt de open en laagdrempelige sfeer van Kunstenbibliotheek uit;
 • Je hebt ervaring in de bibliotheeksector of kan een attest/diploma van een bibliotheekopleiding voorleggen;
 • Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger kunstonderwijs; ervaring in het hoger kunstonderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Je bent geboeid door beeldende kunst en vormgeving;
 • Je werkt proactief en oplossingsgericht en hebt sterke organisatorische en administratieve vaardigheden. Je haalt voldoening uit een gevarieerd takenpakket;
 • Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig en respecteert deadlines;
 • Je bent een teamspeler en werkt ook graag zelfstandig en efficiënt;
 • Je bent flexibel in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden; Je bent bereid tot avondwerk;
 • Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Doorgedreven kennis van courante softwarepakketten is vereist; een voorkennis van bibliotheeksoftware strekt tot aanbeveling
 • Je werkt discreet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie van de organisatie en gebruikers.
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen.

Wat krijg jij

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11 (581): 2.358,36 €, B12 (582): 2.606,04 €, B21 (583): 2.873,52 €, B22 (584): 3.212,10 €). Meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

KASK & Conservatorium biedt gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

KASK & Conservatorium biedt een contractuele betrekking als hoofdmedewerker Kunstenbibliotheek voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf 01-03-2021, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie.

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

  Hoe solliciteren

  Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 24-01-2021, uitsluitend via de website van HOGENT, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

  Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

  De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

  Tijdens het selectiegesprek kunnen er cases worden voorgelegd.

  Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

  De indicatieve timing van de selectiegesprekken is januari 2021.

  Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Suzy Castermans, coördinator Kunstenbibliotheek. Dit verloopt enkel via e-mail (suzy.castermans@hogent.be).

  De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.