Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN

Verzamelbeleid

Design Museum Gent verzamelt Belgisch design in een internationale context. De sleutelstukken uit onze collectie tonen de relevantie van goed design door de eeuwen heen en de impact ervan op ons leven. Met onze collectie tonen we wat leeft in de Belgische en internationale designwereld en hoe designers tot hun resultaten komen.

Wat verzamelen jullie?

Collectie 3

We bouwen de collectie uit volgens drie grote uitgangspunten:

  • Representatief voor België / een canon voor Belgisch design
    Belgisch design staat bij ons centraal: we willen groeien naar een collectie die representatief is voor de geschiedenis van design in België. We verzamelen in eerste instantie stukken van Belgische ontwerpers en producenten, actief in zowel binnen- als buitenland, en daarnaast werk van buitenlandse designers en producenten met een grote impact op de Belgische materiële cultuur en consumptiepatronen. We beperken ons tot stukken van na 1830, tenzij ze de collectie substantieel versterken.

  • Het wonen als leidraad
    Bij Design Museum Gent focussen we op design dat te maken heeft met wonen. Stukken uit het verleden worden toegevoegd aan onze deelcollecties zodat we mooi de geschiedenis van design kunnen schetsen. Denk hierbij aan huishoudelijke apparaten, meubels, interieurtextiel en verlichting. Maar we nemen ook hedendaagse objecten op in de collecties en volgen daarbij zowel de tendensen van het industrieel en artistiek design als van de kunstambachten (keramiek, zilver, textiel en glas). Andere domeinen waarin Belgische ontwerpers en producten de toon zetten, worden ook in het oog gehouden.

  • Actuele internationale sleutelstukken
    Als internationale stukken op een treffende manier de tijdsgeest en hedendaags design weerspiegelen, nemen we ze ook op in de collectie. Zo bouwen we verder aan onze internationale uitstraling, een must als enige Belgische designmuseum met historische én actuele stukken. De internationale stukken bieden ook een referentiekader voor de Belgische objecten.
Stoel Bloemenwerf Van De Velde

Kan ik jullie collectie zien?

Dat kan zeker. Op www.erfgoedinzicht.be publiceren we collectiestukken waarvan de registratie op punt staat. Niet voldoende? Geen paniek, de komende jaren blijven we op basis van een grootschalige doorlichting van alle deelcollecties gestaag objecten toevoegen.

Kan ik zelf dingen schenken?

Overweeg je om een object aan het museum te schenken? Neem dan contact op met Eva Van Regenmortel en bezorg ons foto’s en informatie over de context van het stuk.