Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Museum gesloten tot 19 april om het nieuwe coronavirus af te remmen. Meer info.
Voorlopig gesloten
plan je bezoek

Vacatures

Er is 1 openstaande positie

Zakelijk coördinator (m/v/x)

Contractueel – Design Museum Gent – niveau A

Dit is dé job voor jou, want:

Als zakelijk coördinator ondersteun je de directeur vanuit jouw expertise op zakelijke terreinen. Deze ondersteuning betreft o.m. het mee uitbouwen van een zakelijke visie, het realiseren van een performante werking van het museum in afstemming met het overkoepelend AGB, meebouwen aan de interne organisatie, werven van fondsen, schenkingen, legaten en subsidies. In 2024 opent het museum een nieuwe vleugel. Je maakt een business- en exploitatiemodel op voor de verhuur van ruimtes in DING.

Daarnaast stuur je 2 tot 3 medewerkers aan die een aantal uitvoerende taken uitvoeren (bv: facturatie, opmaken bestelbonnen,…).


Strategie en rapportering

 • Op korte termijn bouw je een zakelijke visie uit in tandem met de directeur.
 • Je bouwt mee een beleid en actieplan uit voor fondsenwerving, schenkingen en legaten. Hierbij heeft u oog voor juridische en financiële implicaties.
 • Je maakt een business model op voor de exploitatie en horeca van de nieuwe vleugel DING en voor evenementieel verhuur aan derden.
 • Je ondersteunt de directeur actief bij fondsenwerving. In functie hiervan slaag je erin een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Daarnaast coördineer je ook de crowdfundingactie voor DING, subsidiedossiers en private aanvullende financiering.
 • Je coördineert en/of staat zelf in voor de opmaak van o.m. het jaarverslag, actie- en beleidsplannen en rapportering naar o.m. de Stad Gent en de Vlaamse Overheid.
 • Je onderzoekt alternatieve publieke en private financieringsmogelijkheden en zoekt naar commerciële opportuniteiten (acquisitie van events, verhuur ruimtes, nocturnes,…).
 • Met veel goesting, coördineer je deze events en maakt de nodige overeenkomsten

Financieel-economisch

 • Je staat in voor de financiële opvolging van het Design Museum Gent binnen het AGB Kunsten en Design. Dit omvat o.m. de begrotingsopmaak, budgetbewaking en -bijsturing, opvolgen van de beleids- en beheerscyclus, kwartaalrapportering,…
 • Je onderzoekt subsidiemogelijkheden op lokaal, bovenlokaal en internationaal niveau en volgt de verdere administratieve opvolging op.
 • de financiële coördinatie van de toekomstige uitbreiding van het museum ligt bij gedelegeerd bouwheer Sogent, je volgt wel mee de financiële afrekeningen naar de subsidieverstrekkers
 • Vanuit jouw oog voor een gezonde zakelijke groei van het museum, onderzoek je financiële opportuniteiten.
 • In het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten, sta je in voor de correcte administratieve afhandeling en de opvolging van bestekken.
 • Je volgt interne procedures en overlegorganen op en optimaliseert waar mogelijk.

Stafwerking

 • Je biedt ondersteuning binnen de stafwerking (agendabeheer, verslaggeving, kalenderbeheer, planning,…)
 • Je staat in voor de coördinatie en samenstelling van beleidsnota’s, actieplannen en jaarverslagen en eindredactie van deze rapporten.

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een master diploma of een gelijkwaardig diploma.
 • Je hebt 2 jaar ervaring in zakelijke leiding (zowel financiën als het zoeken naar aanvullende financiering) Ervaring in een culturele of museale sector is een pluspunt
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van € 3.388 (2 jaar anciënniteit) bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 6.04.2020. Solliciteer online via https://bit.ly/zakelijkcoördinator-2003-0604-20-mu

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Heb je nog vragen over de procedure?
Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.