Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
Design Dialogues header
PERSBERICHT

Design Dialogues

Nieuwe reeks uitdagende lezingen over design

Benieuwd naar de nieuwste inzichten over de rol, impact en toekomst van design? Design Dialogues, een nieuwe reeks uitdagende lezingen van KASK Conservatorium en Design Museum Gent, brengt prominente ontwerpers uit binnen- en buitenland.

Design Dialogues is een nieuwe Engelstalige lezingenreeks, georganiseerd door het Design Departement van KASK & Conservatorium en Design Museum Gent. Eigenzinnige denkers, dromers, doeners en makers uit het brede designveld worden uitgenodigd om samen te reflecteren over de rol, impact en toekomst van design in een veranderende maatschappij. Elke dialoog wordt een kritische bevraging rond een uitdagend thema aangevuld door een open discussie tussen de sprekers en het publiek. De missie? Engagerende en baanbrekende perspectieven aanreiken die ons klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.

Wat is de invloed van kleur op design, en vice versa? Op welke manier helpt design om complexe antropologische processen duidelijk te documenteren en analyseren? Hoe moet de openbare ruimte ingericht worden met het oog op een duurzame toekomst? Welke rollen liggen er weggelegd voor de digitale interconnectiviteit in de designwereld? Hoe vormen interieurs en gebruiksvoorwerpen onze manier van leven? Dit en heel veel andere vragen worden voorgelegd aan ontwerpers als Atelier NL, Charles Heller, Annelys de Vet, Unfold en Joseph Grima.

Design × colour

19.11.2020

Wat is de invloed van kleur op design, en vice versa? Wat kan kleur betekenen? En hoe ziet de toekomst van kleur en kleurgebruik eruit? Deze lezing, georganiseerd in het kader van Kleureyck, de expo in Design Museum Gent over kleur in hedendaags design, gaat dieper in op deze vragen. Vertrekkende vanuit hun eigen onderzoek en praktijk geven Atelier NL en María Boto Ordóñez inzicht in wat kleur voor hen betekent.

Sprekers

Atelier NL (NL)
Onze aarde telt vele kleuren. Atelier NL leert ons dat we met de juiste technieken de grond onder onze voeten kunnen omtoveren tot bruikbare verven. Voor hun project Colours of Van Gogh Village - Earth Paint, Nuenen creëerde het duo verf van ruwe klei en zand die ze delfden in Nuenen - het dorp waar Vincent van Gogh een tijdlang woonde en werkte. Hieruit ontstond een gebiedseigen palet van 270 kleuren. Het is een toonvoorbeeld van de ‘globaal denken, lokaal graven’-filosofie van Atelier NL. Met hun onderzoeksgebonden projecten willen ze de rijkdom van de aarde en de waarde van lokale grondstoffen tastbaar maken met als doel onze omgang met onze leefwereld te verbeteren.

María Boto Ordóñez (BE)
María Boto Ordóñez is wetenschapper en onderzoeker aan KASK & Conservatorium. Samen met Heleen Sintobin is ze de bezieler van The Color Biolab, een experimenteel transdisciplinair onderzoekslaboratorium voor biotechnologie en kunst/design aan KASK. Het lab onderzoekt nieuwe ecologische methodes om pigmenten te generen. Microalgen zuiveren water, waarna de biomassa gebruikt wordt om ‘levende inkten’ te maken, die vervagen na bepaalde tijd. Wat kan de functie van een tijdgerelateerd kleurenpalet betekenen in het design- en kunstveld? Hoe kan een kunstschool zijn eigen kleur maken door zuivering van kleurafvalwater?

Moderator

Siegrid Demyttenaere (BE)
Siegrid Demyttenaere is mede-oprichter, creatief directeur en co-editor van DAMN°magazine. Daarnaast geeft ze ook les op het KASK & Conservatorium en is ze onafhankelijk curator. Voor Design Museum Gent cureerde ze Kleureyck. Van Eycks kleuren in design, een expo over vernieuwend en divers kleurgebruik in hedendaags design vertrekkend vanuit het kleurenpalet van Jan van Eyck. Naar aanleiding van haar expo, wijdde DAMN°magazine ook een speciaal nummer aan het thema kleur getiteld On the Power of Colour.

Georganiseerd door KASK & Conservatorium, Design Museum Gent en Ministry of Makers.

Design × anthropology

4.12.2020

Het onderzoeksveld van design en antropologie bevindt zich nog steeds onder de radar. Hoewel er veel te leren valt uit een confrontatie van beide domeinen. Meestal ontwerpt de designer voor de mens. Een verdieping in de leefwereld van de doelgroep die het product of de dienst zal gebruiken, zou dus een essentieel onderdeel moeten vormen van het ontwerpproces. Omgekeerd kan design ook een handig hulpmiddel vormen om complexe antropologische processen, zoals migratie, op een andere manier te documenteren en analyseren. We nodigen Catherine Willems en Charles Heller uit om hierover te reflecteren.

Sprekers

Catherine Willems (BE)
Naar aanleiding van haar doctoraat aan het KASK & Conservatorium deed design antropologe en schoenontwerpster Catherine Willems onderzoek naar traditionele schoenmaaktechnieken in India, Finland en Namibië. Haar studie brengt drie uiteenlopende onderzoeksvelden samen: antropologie van maakprocessen in verschillende inheemse culturen, de biomechanica van de menselijke voet, en geavanceerde design technologieën zoals 3D-printen. De confrontatie van haar antropologisch onderzoek naar vakmanschap met de toepassing van moderne technologie inspireerde Willems tot haar vervolgonderzoek Footwear 2.0 en het oprichten van de Future Footwear Foundation. Haar doel is het ontwerpen van schoeisel dat duurzaam is voor lichaam en milieu, en dat een synergetische globale samenwerking probeert te bewerkstelligen tussen ambachtslui, studenten, academici en industrie. Momenteel werkt ze aan een haalbaarheidsstudie, gefinancierd door het industrieel onderzoeksfonds Gent, om 3D gepersonaliseerde schoenen te ontwerpen en marktwaardig te maken. Haar onderzoek is op diverse plekken gepubliceerd en werd gebundeld in de onderzoekspublicatie Do You Want Your Feet Back?, uitgegeven bij APE (Art Paper Editions).

Charles Heller (UK)
Onderzoeker en filmmaker, Charles Heller, verdiept zich in de migratiepolitiek binnen en aan de grenzen van Europa. In 2015 voltooide hij een PhD aan Goldsmiths, University of London. Samen met Lorenzo Pezzani is Heller ook mede-oprichter van Forensic Oceanography dat het gemilitariseerde grensregime in de Middellandse Zee kritisch onderzoekt. Aan de hand van kaarten, video-animaties, installaties en mensenrechtenrapporten documenteren ze de omstandigheden die leiden tot de dood van migranten op zee. Hun werk werd gebruikt als bewijs in rechtbanken, gepubliceerd in verschillende media en op grote schaal tentoongesteld.

Moderator

Tine Destrooper (BE)
Tine Destrooper is universitair hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie van de Universiteit Gent, lid van het Mensenrechtencentrum van de Universiteit Gent en coördinator van het Justice Visions onderzoeksproject. Voorheen bekleedde ze functies bij verschillende Europese en Amerikaanse instellingen, waaronder New York University, het European University Institute, Universiteit Leiden, Wissenschaftskolleg Berlijn en de Universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hier deed ze onderzoek naar de gevolgen van gewelddadige conflicten en de rol van de internationale gemeenschap in de omgang met de nasleep van gewelddadige conflicten. Haar publicaties en lezingen op diverse internationale fora hebben de vaak onvoorziene gevolgen die internationale interventies kunnen hebben voor lokale (groepen) rechthebbenden in beeld gebracht.

Design × public space

25.02.2021

Paradise Lost. Het is vijf na twaalf. We moeten nu de verkavelingswoede en de exploitatie van moeder aarde alsof ze een supermarkt is een halt toeroepen. De niet te stuiten expansiedrift van de mens heeft de biotoop van de wilde natuur tot een onleefbaar minimum beperkt. Resultaat: met de minuut sterven er diersoorten uit en warmt de aarde op. Meer dan ooit moeten we inzien dat onze ruimtelijke planning invloed heeft op het klimaat, maar ook op onze economie, gezondheid en samenleving. De huidige gentrificatie die bepaald wordt door de geprivatiseerde vastgoedsector gaat ten koste van de publieke ruimte als gedeelde plek waar mensen elkaar vrij en spontaan kunnen ontmoeten, los van hun sociale status. Het openbare domein moet terug een open en inclusief forum worden dat ten dienste staat van mens en natuur. Hoe kan design ingezet worden als stem in dit discours? Hoe kunnen ontwerpers helpen bij de visualisatie van het publieke domein? En hoe zou de openbare ruimte ingericht moeten worden met het oog op een duurzame toekomst?

Sprekers

Annelys de Vet (NL/BE)
Annelys de Vet is activistisch designer, docent en onderzoeker. Momenteel is ze doctoraatsstudent aan het Antwerp Research Institute for the Arts/Sint Lucas waar ze onderzoekt hoe design pedagogie kan bijdragen tot emancipatie en gemeenschapsvorming, tegen onderdrukking en uitbuiting. Tot 2019 was De Vet hoofd van de master Think Tank for Visual Strategies aan het Amsterdamse Sandberg Instituut. Daaruit rolde de oprichting van het nieuwe MA-programma Disarming Design gewijd aan design praktijken in situaties van onderdrukking. De Vet is de initiator van Subjective Editions, een publicatieproject dat regio’s en landen vanuit hoogstpersoonlijke observaties van binnenuit in kaart brengt. De inmiddels 12 edities van de ’Subjectieve Atlassen’ pogen de representatie van de publieke ruimte bij te sturen en het debat errond te voeden. In zijn totaliteit onderzoekt De Vet’s praktijk de rol van design in relatie tot het publieke en politieke discours, om methoden, structuren en instrumenten te ontwikkelen die vanuit design een platform bieden aan een pluralistische samenleving.
www.bureaudevet.be | www.disarmingdesign.com | www.subjectiveatlas.info

Elly Van Eeghem (BE)
Elly Van Eeghem is multidisciplinair kunstenaar, sinds 2012 verbonden aan het Stadsatelier van Kunstencentrum Vooruit en geeft les aan het KASK & Conservatorium in de opleiding Autonome Vormgeving. In 2019 doctoreerde ze aan het KASK met haar artistiek onderzoek (Dis)placed Interventions: Making public space in urban landscapes dat handelt over de rol die ontwerp en kunst kunnen spelen bij de ontwikkeling van de openbare ruimte in stedelijke contexten. Ze deed onderzoek op straat, presenteerde documentaire voorstellingen over stadsontwikkeling in leegstaande panden, werkte in de publieke ruimte en bouwde lokale buurtateliers uit. Haar onderzoek mondde uit in een gelijknamig boek en een podiumvoorstelling die ze in samenwerking met muzikant Benne Dousselaere creëerde. Aan de hand van foto’s, videobeelden, plattegronden, maquettes, stemopnames en muziek werd de toeschouwer meegevoerd op een gefictionaliseerde trip langs wat een stad mogelijk zou kunnen zijn. Het documentaire materiaal verzamelde ze doorheen de jaren in diverse wijken in Gent, Berlijn, Parijs en Montreal, en via gesprekken met beleidsmakers, urbanisten, bewoners en projectontwikkelaars. Met dat materiaal tourt ze momenteel langs huiskamers en vergaderzalen met een intieme tafelvoorstelling over co-creatie en publieke ruimte.

Moderator

Leo Van Broeck (BE)
Leo Van Broeck is architect en medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. In 1981 studeerde Van Broeck af als burgerlijk ingenieur-architect aan de KU Leuven waar hij sinds 1995 actief is als praktijkassistent en sinds 2006 als professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Van Broeck is ook de initiator van vzw Stad en Architectuur en was van 2013 tot 2016 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België. In 2016 werd Van Broeck aangesteld als Vlaams Bouwmeester. Tijdens zijn mandaat dat hij tot 2020 bekleedde, zette hij zich in voor de ontwikkeling van een bouw- en ontwerpagenda die in het teken stond van een zorg- en duurzamer ruimtegebruik gekoppeld aan de creatie van een aangename, gezonde en inclusieve leefomgeving.

Design × digital network

22.03.2021

Sharing is caring. De coronacrisis bracht ons online nog dichter bij elkaar. Massaal werd er overgeschakeld naar digitale oplossingen om de wereld draaiende te houden: virtuele vergaderingen, e-learning, publieksbinding via social media. Meer dan ooit werd het belang van onze digitale interconnectiviteit onderstreept. Welke rollen liggen er weggelegd voor dit digitale netwerk in de designwereld? De Antwerpse designstudio Unfold licht de ontwikkelingen van hun meest recente project Atlas of Lost Finds toe met een focus op de waarde van digitale collaboratieve processen en verbindingen in ontwerppraktijken. Digitaal worden ook enkele leden uit hun netwerk opgebeld waarmee Unfold in gesprek zal gaan.

Sprekers

Unfold (BE) en internationale gasten
Na hun afstuderen aan de Design Academy Eindhoven in 2002 besloten Claire Warnier en Dries Verbruggen om samen designstudio Unfold op te richten. Met hun projecten onderwerpen ze de klassieke rollen van designer, producent en consument aan een kritisch onderzoek, en versmelten ze ambachtelijke kennis met hightech productietechnieken en digitale communicatienetwerken. Deze nieuwe verbindingen creëren alternatieve contexten voor design waarin de macht verschuift van de industriële producent naar de lokale ontwerper en consument. Hiermee geeft Unfold een nieuwe invulling aan het begrip ‘ontwerpen’, een herdefiniëring die ons uitdaagt om te reflecteren over de toekomst van design.
In hun meest recente onderzoeksproject Atlas of Lost Finds gaat Unfold na hoe digitale data van verwoeste artefacten uit het in 2018 afgebrande Museu Nacional in Rio de Janeiro op een zinvolle manier gebruikt kunnen worden. Voor de brand werd een groot deel van de collectie digitaal ingescand. Unfold onderzoekt nu hoe deze ‘schimmen’ van de collectie gebruikt kunnen worden om de artefacten om te vormen tot nieuwe objecten waaraan waarde en relevante kennis kan toegekend worden. Voor hun eerste casus, een Pre-Columbiaanse jaguar-vaas, nodigde Unfold haar netwerk van ontwerpers en kunstenaars uit om het gescande artefact te hermaterialiseren in een nieuwe betekenisvolle facsimile. Via een open source website ontsluit Unfold de digitale data van en informatie over het object. Daarnaast fungeert de site ook als platform voor het uitwisselen van kennis rond verschillende technieken en strategieën om digitale bestanden te materialiseren.

Moderator

Amandine David (BE)
Amandine David is een in Brussel gevestigde ontwerper en onderzoeker, en een van de deelnemers aan Atlas of Lost Finds. Haar designpraktijk bevindt zich op het kruispunt van digitale technologieën en traditionele ambachten zoals keramiek of weven. Verbinding, collaboratie en kennisdeling ziet David als een methodologie en kans om ontwerpprocessen te herdefiniëren. Tot slot is ze ook mede-oprichter van Hors Pistes, een nomadisch residentieprogramma dat uitwisselingen en samenwerkingsverbanden initieert tussen ambachtslieden en designers uit verschillende disciplines en culturen.

Design × domesticity

29.04.2021

Naar aanleiding van de Vitra-tentoonstelling Home Stories en de semi-permanente opstelling Het wilde ding die momenteel te zien zijn in Design Museum Gent worden Joseph Grima en Hilde Bouchez uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over het thema design en domesticiteit. Wat maakt iets tot een tam of wild object? Wat houdt domesticeren in? Hoe vormen interieurs en gebruiksvoorwerpen onze manier van leven? Gaf de coronacrisis een andere invulling aan onze huiskamers? En hoe kunnen alledaagse objecten en interieurs een verantwoordelijker bewustzijn generen?

Sprekers

Joseph Grima (UK)
Joseph Grima is architect, redacteur, curator en onderzoeker, gevestigd in Italië. Samen met Tamar Shafrir richtte hij in 2013 Space Caviar op, een architectuur- en onderzoekspraktijk die opereert op het snijvlak van design, architectuur, technologie, politiek en de publieke sfeer. Vitra Design Museum gaf hen de opdracht om de scenografie te ontwerpen voor Home Stories, een expo die de geschiedenis en toekomst van het private wonen vertelt aan de hand van 20 iconische interieurs. Eerder was Grima directeur van het New Yorkse Storefront for Art and Architecture, hoofdredacteur van het tijdschrift Domus en spraakmakend (gast)curator van onder andere de Biënnale Interieur in Kortrijk, Istanbul Design Biennial en de Triennale di Milano. Tot slot werd hij in 2017 aangesteld als artistiek directeur van Design Academy Eindhoven. Doorheen zijn carrière deed Grima uitgebreid onderzoek naar de evolutie en de toekomst van de woning. Hij stelt dat allerhande krachten zoals de economie, het klimaat, de geopolitiek of technologische evoluties continu ons begrip van het wonen beïnvloeden. Wat we gisteren ‘thuis’ noemden, bestaat vandaag misschien zelfs niet meer.

Hilde Bouchez (BE)
Hilde Bouchez verdiept zich als onderzoeker in de rol en betekenis van design in de samenleving. Ze is hoofd van het Design Departement van KASK & Conservatorium, waar ze ook designtheorie en designgeschiedenis doceert. Eerder was Bouchez hoofdredacteur van BEopleen A Magazine, en publiceerde ze in internationale magazines en journals. Als (co)curator stelde ze diverse tentoonstellingen samen waaronder Maarten Van Severen & Co. Het wilde ding in samenwerking met Marij De Brabandere voor Design Museum Gent. De opstelling van Het wilde ding is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Bouchez en vormt een dialoog tussen het oeuvre van de bekende Belgische ontwerper en objecten van geestverwanten.

In haar boek A Wild Thing. Essays on things, nearness and love, uitgegeven bij APE, poogt Bouchez de fenomenologische kwaliteiten van alledaagse objecten te benoemen en te beschrijven. Los van vorm, functie, concept of trend, kunnen gebruiksvoorwerpen een ongrijpbaar aura hebben. Dergelijke bezielde objecten zijn het resultaat van een ontwerpproces waarin de eenheid tussen mens, ding en kosmos centraal staat. Naast het schetsen van de geschiedenis en recente ontwikkelingen van design, reiken haar essays een methodologie aan voor zowel ontwerper als consument om op een bewuste en poëtische wijze met alledaagse gebruiksvoorwerpen om te gaan.
Bekijk de video over Het wilde ding

Moderator

Evelien Bracke (BE)
Evelien Bracke is curator in Design Museum Gent. Ze behaalde een MA in de Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Van 2010-2015 was ze verbonden aan Z33, huis voor actuele kunst, Hasselt, waar ze verschillende tentoonstellingen en projecten cureerde en coördineerde. Ze werkte als freelance curator voor verschillende musea en instituten, o.a. Zuiderzeemuseum Enkhuizen (Nl) en Atelier LUMA (Fr) en was betrokken als projectmedewerker bij enkele researchprojecten aan Sint Lucas Antwerpen en als gastdocent aan de Design Academy Eindhoven (Master Social Design).

Praktische info

Design Dialogues
MIRY Concertzaal
Biezekapelstraat 9, 9000 Gent
20:00 – 22:10 (deuren: 19:30 – 22:30)
Toegangsprijs: € 10 | studenten: € 5
Tickets: designmuseumgent.be en schoolofartsgent.be

Meer persinformatie en of beeldmateriaal (niet voor publicatie)

Sandra Plasschaert
Cats Communication
Press & PR

+32 479 35 10 39
sandra@catscommunication.be


Simon Adriaensen

Design Museum Gent

Communicatie

+32 9 323 64 88
simon.adriaensen@stad.gent