Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
Bricks Romanin Noceto Web 26
NIEUWS

Circulaire steen voor DING

met maar 1/3 CO2-uitstoot tegenover een gewone baksteen

De nieuwe vleugel DING van Design Museum Gent krijgt een innovatieve circulaire gevelsteen. Sinds begin 2021 werkte het museum daar met heel wat partners aan. De stenen zullen gemaakt worden van 63% gerecycleerd stedelijk afvalmateriaal uit Gent. Ze worden ook uitgehard in plaats van gebakken: de ingrediënten in de steen maken sterke bindingen in open lucht. O.a. daardoor stoot de geperste steen maar één derde CO2 uit in vergelijking met een typische baksteen uit klei over een levenscyclus van 60 jaar.

DING korenlei

DING vanop Hooiaard

Als onderdeel van het masterplan voor de verbouwing van Design Museum Gent werkt het museum aan een grootschalig renovatieproject om zijn bestaande gebouwen uit te breiden. Om de hoeveelheid materiaalgebonden emissies van het ontworpen gebouw te beperken werd een lokale circulaire gevelsteen op basis van kalk ontwikkeld.

Het gevelontwerp sluit aan bij de lichte kleur van de bestaande gebouwen in Gent. Voor de bleke gevelsteen en witte mortel wordt gebruikgemaakt van de lokaal beschikbare afvalstromen van de stad zoals fijngemalen beton, wit glas en kalk. Alle composietmaterialen zullen zorgvuldig geselecteerd worden om een lichte tint te verkrijgen. De afvalmaterialen zullen op een productiesite in het centrum van Gent nauwgezet gefilterd en gesorteerd worden, alvorens te worden geperst tot de gespecificeerde vorm en grootte.

Stone 9 Bart Van Leuven

De Gent Waste Brick wordt geperst in plaats van gebakken en verkrijgt zijn sterkte door carbonatatie. De hydraulische kalk vangt CO2 op uit de atmosfeer terwijl de gevelstenen uitharden. De stenen blijven dus koolstof opslaan tijdens de volledige levensduur van het gebouw. Het fabricageproces, in combinatie met het gebruik van gerecycleerde composietmaterialen, levert een gevelsteen op met 0,17 kg CO2-uitstoot, slechts 1/3 van de CO2 van een gebakken gevelsteen op basis van klei.

In een participatieprogramma zullen inwoners van de stad en bezoekers de kans krijgen om mee te helpen bij het maken van een gevelsteen. De gevelstenen zullen in Gent worden geproduceerd met behulp van een schoon en eenvoudig productieproces dat makkelijk in een andere stedelijke omgeving kan worden gekopieerd. De productie veroorzaakt geen emissies, nevenproducten of afval.

Het project werd gefinancierd met een genereuze subsidie van Vlaanderen Circulair en sogent, namens de stad Gent. Design Museum Gent, sogent, Carmody Groarke, BC Materials, Local Works Studio en TRANS Architectuur verrichtten samen het onderzoekswerk.

“Onderzoek is een van de kernactiviteiten van een goede ontwerper en een goed designmuseum. Als museum moet je nadenken over de grote vraagstukken zoals klimaatverandering en moet je de mensen naar mogelijke oplossingen leiden. We zijn er trots op dat we het initiatief hebben genomen voor dit onderzoeksproject. De Gent Waste Brick voor DING heeft het potentieel om van deze wereld een betere plek te maken. We vinden het buitengewoon spannend dat wij de locatie zijn waar het onderzoek in een echte, innovatieve gevelsteen uitmondt.”

Katrien Laporte, directeur, Design Museum Gent