Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
bekijk de tijdlijn

Opening

Home(Land) / Дім

Sami Souguir / Самі Сугір, voorzitter / Chair / голова AGB Kunsten en Design
Katrien Laporte & team / Катрін Лапорт і команда Design Museum Gent
nodigen u vriendelijk uit op de opening van de tentoonstelling / kindly invite you to the opening of the exhibition / запрошуємо на відкриття виставки

Home Land Photo Alex Blanco Model Leonie Broekstra

Home(Land)

Miljoenen Oekraïners zijn door de oorlog van hun thuis verdreven. De band met hun geboorte­grond is abrupt verbroken. Maar waar­uit bestaat die band? Wat is eigenlijk een thuis­land? Met deze fundamentele vragen zoomt de tentoon­stelling Home(Land) niet alleen in op de oorlog in Oekraïne, maar ook op onder­liggende thema’s zo­als: hoe belang­rijk zijn tradities en erf­goed? Wat gebeurt er wanneer oorlog deze fysieke en tast­bare verbondenheid met een plek en zijn mensen weg­neemt? En kan design fungeren als een bindmiddel?

Enkele Oekraïense en Nederlandse ontwerpers bestudeerden oude en nieuwe Oekraïense gebruiken en rituelen en (her)­ontdekten authentieke locatie-­specifieke ambachten en technieken. Met deze tentoon­stelling zijn we tijdelijk terug ‘thuis’ in het museum, tussen de twee fases van de renovatie- en uitbreidings­werken in.

Home(Land) is een project van Dasha Tsapenko, Marjo van Schaik, Fulco Treffers, Nazar Gresko & Olena Oranska.

Sponsors: BDO, Dutch Design Foundation, Embassy of Ukraine in The Netherlands, Nederlandse Ambassade in Oekraïne, Metalooms, Rotary, Stimuleringsfonds, The New Block, Universiteit van Utrecht, Donaties via Voordekunst Crowdfunding inclusief Prins Bernhard CultuurfondsNaast Home(Land) opent in de DING Vitrine in de Drabstraat ook

Schroot / Hoop

Objecten met een verhaal

20.03 – 23.04.2023

Een versleten jas die je vele winters warm hield, gooi je die zomaar weg? Of een peper-en-zou­t­stel dat al generaties lang in je familie wordt door­gegeven? Deze vragen vormen het uitgangs­punt van Schroot/Hoop, een fictie­podcast waarin tien schijnbaar vervangbare objecten achter­gelaten in een Kring­winkel hun verhaal mogen vertellen, hopend op een redding. De voorwerpen krijgen in de DING Vitrine een fysiek podium waar ze geconfronteerd worden met soortgelijke stukken uit de museumcollectie.

Schroot / Hoop is een project van Pieter Blomme (Relaas), Wederik De Backer (De Zieke Steur), Stijn Dickel (aifoon) en Hannah Lyssens (aifoon) met steun van Stad Gent, Collectie van de Gentenaar, Sabam For Culture en Urban Innovative Actions (UIA), in samenwerking met Collectie van de Gentenaar, Ateljee, Victoria Deluxe en Design Museum Gent.

Home(Land)

Millions of Ukrainians have been driven from their homes by war. The intimate relationship with their native land was abruptly broken. What does that relation­ship consist of? What defines a homeland? With these fundamental questions, the exhibition Home(Land)not only zooms in on the war in Ukraine, but also on underlying themes such as: how important are traditions and heritage? What happens when war takes away this physical and tangible connection to a place and its people? And can design act as a binding agent?

Several Ukrainian and Dutch designers studied old and new Ukrainian customs and rituals and (re)discovered authentic local crafts and techniques. With this exhibition, we are temporarily back ‘home’ in the museum, in between two phases of renovation and expansion works.

Дім

Через війну мільйони українців змушені були залишити свої домівки. Зв'язок із рідною країною раптово обірвався. Але з чого складається цей зв'язок? Що взагалі означає це поняття - рідна країна? З цими фундаментальними запитаннями виставка «Дім (земля)» не лише зосереджується на війні в Україні, але й на основних темах, таких як: наскільки важливі традиції та спадщина? Що відбувається, коли війна забирає це фізичне і відчутне поєднання з країною і її людьми? І чи може дизайн виступити тут сполучною речовиною?

Декілька українських та голландських дизайнерів вивчали старі та нові українські звичаї та обряди та (заново) відкривали аутентичні місцеві ремесла та техніки. Завдяки цій виставці ми тимчасово повертаємося «додому» тут, в музеї, між двома етапами його реконструкції та розширення.

Opening / Відкриття

19.03.2023 11:00

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op ten laatste / Please confirm your attendance before / Прохання підтвердити свою участь до 16.03.2023.