Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
bekijk de tijdlijn
Studio Thus That Red Mud Tableset c Studio Thus That
OBJECT

Red Mud Table Set 2019

Studio ThusThat GB

keramiek van bauxietresidu

Studio ThusThat / Joris Older Rikkert & Kevin Rouff, Met dank aan: Grymsdyke Farm, Yiannis Pontikes en het departement Materiaalkunde van de KU Leuven

Rode modder of bauxietresidu is een restproduct van de aluminiumindustrie. Ieder jaar wordt er 150 miljoen ton van geproduceerd. De helrode brij wordt gestort in reservoirs die soms zo groot zijn dat ze zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Studio ThusThat maakt keramiek van deze rode modder en gebruikt oxides uit de modder voor het glazuur. Het contrast tussen de breekbare en verfijnde keramiek en de gigantische schaal van de metaalnijverheid is groot. Studio ThusThat gebruikt die tegenstelling om vragen te stellen bij onze perceptie van industrieel afval.