Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
Expo
18.05 Flag icon
2.04.2018

Collectie in progress

Hoe draagt een museum zorg voor zijn collectie? In deze opstelling krijgt u een glimp achter de schermen van Design Museum Gent in de aanloop naar de verhuis van de collectie. Meer dan 20.000 voorwerpen worden in 2017 overgebracht naar het nieuwe centrale erfgoeddepot van de stad.
 
Sommige objecten zijn nog niet geïnventariseerd of gefotografeerd. Die basisregistratie is noodzakelijk om de collectie goed te beheren. Vele voorwerpen moeten ontsmet en gereinigd worden voor ze het nieuwe depot binnen mogen. Bepaalde stukken moeten een betere verpakking krijgen, andere moeten gerestaureerd worden.
 
Centraal in de opstelling tonen we een selectie topstukken. Zo hoeft u ze niet te missen terwijl we een nieuwe collectiepresentatie voorbereiden. Ook mag u kleine thematentoonstellingen verwachten.

De textielcollectie

Marijke al jaren zorg voor ons textiel van de middeleeuwen tot nu. De textielcollectie bevat duizenden textielfragmentjes van interieurinrichting tot kleding die stuk voor stuk moeten wordengeïnventariseerd en onderzocht. Een huzarenstukje.

Archief Van huffel

Het museum bewaart niet enkel design, maar ook alle plannen van Albert Van huffel, de architect van de Basiliek van Koekelberg. Zijn tekeningen worden nog tot oktober gedigitaliseerd in het KIK-IRPA, zodat iedereen ze makkelijk online kan bestuderen. Bekijk alvast het eerste deel van het archief.


Verantwoordelijke: Emma Schiltz, kunsthistorica | Fotografie: Stéphane Bazzo, Katrien Vanacker, Hervé Pigeolet

Interieur Jules Lippens

Vijf restaurateurs van de Universiteit van Amsterdam liepen twee weken stage in Collectie in Progress. Ze namen het art-deco-interieur van de Gentse interbellum architect Jules Lippens onder handen voor het grote publiek. Eindelijk vormen de 23 onderdelen van het interieur weer ‘cosy corners’!

Cosy Corners

Treincoupé Van de Velde

In 1934-1935 ontwierp Henry van de Velde een treininterieur, in de periode dat hij artistiek adviseur was bij de Belgische Spoorwegen. Het interieur is kenmerkend voor de latere Van De Velde-stijl: sobere lijnen, strenge functionaliteit en oog voor detail. Tijdens ‘Collectie in Progress’ werd de treincoupé gefotografeerd, gerestaureerd en opnieuw in elkaar gemonteerd.