Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
MDC 019 MOMP 1805 061 LR
PERSBERICHT

Museum of Moving Practice

n.a.v de Provinciale Prijs voor Vormgeving Oost-Vlaanderen

Het collectief 019, winnaars van de Provinciale Prijs voor Vormgeving Oost‐Vlaanderen, nemen als ‘gastvrije bezetters’ met het Museum of Moving Practice tijdelijk bezit van het historische pand Hotel De Coninck.

Tijdens de zomer van 2017 bezet 019 een vleugel van Design Museum Gent naar aanleiding van de Provinciale Prijs voor Vormgeving. Het collectief sluit van mei tot september de deuren op hun huidige locatie en verhuist zijn volledige werking. We vroegen hen niet om een traditionele tentoonstelling over eigen werk te brengen, maar om enerzijds te spelen met de relatie binnen/buiten en anderzijds een aspect van vormgeving te belichten dat in het museum minder aan bod komt, nl. de grafische vormgeving.

019 exploreerde het gebouw en maakt het zich eigen. Vier maanden lang stelt 019 een eigen programma samen dat het artistiek potentieel in en rond de 18e-eeuwse stijlkamers van Hotel De Coninck verkent. Zowel binnenskamers als in de publieke ruimte rond het museum. Ze doen dit echter niet langs de traditionele voorkant maar langs de achterkant van het museum, op de nog onbebouwde plek in de Drabstraat. Ze bouwen een toren van 16 meter hoog, een imaginaire plek waar ooit een landmark moet verrijzen en maken letterlijk een tijdelijke nieuwe ingang in het museum door een gat in de wachtmuur te slijpen. 019 verhuist daarmee haar identiteit van DOK Noord naar Design Museum Gent en communiceert een positief verhaal in het hartje van toeristisch Gent naar het publiek, maar op een plek die nu vrij desolaat, bijna een stadskanker, is. Ze doen dit via de toren/totem en met billboards op de wachtgevel. Als genomineerden van de Provinciale Prijs voor Vormgeving Oost-Vlaanderen tonen ze niet hun eigen werk, maar organiseren/cureren ze over een periode van 4 maanden verschillende tentoonstellingen en ontwikkelen ze een actieve artistieke programmatie.

Design Museum Gent krijgt dus gasten over de vloer maar de rollen als gast en gastheer zijn daarmee niet verdeeld. Het museum wordt bezet maar dan wel door gastvrije bezetters: op hun beurt nodigt 019 verschillende kunstenaars en (grafisch) ontwerpers uit om werk te creëren en te presenteren. Zo draagt een divers collectief bij aan het nieuw, tijdelijk platform: 019 — Museum of Moving Practice.

Collage

Programma

Gestalte

Gestalte (BE): Collect & Show

Tentoonstelling: 19 mei—1 september

Gestalte, bureau voor grafische vormgeving, neemt tijdens de zomerbezetting van collectief 019 de empirekamer in met Collect & Show, een boek en installatie die beiden een inkijk bieden in het werk van de vormgevers. 
De ateliers van Gestalte zijn een laboratorium voor vormonderzoek. In deze omgeving komen inspiratie en creatie samen. De aanwezigheid van objecten in hun werkomgeving én in de collectie van het museum wordt het gemeenschappelijke verhaal. Vanuit alledaagse gebruiksvoorwerpen worden linken gelegd naar stukken uit de museumcollectie, zonder historisch gefundeerd verband maar gebaseerd op een intuïtieve keuze.
De vele bezoeken aan het museumdepot leverden naast verwondering ook een gevoel van herkenning op. Prototypes en maquettes weerspiegelen eenzelfde zoektocht naar de juiste vorm of toepassing zoals vormgevers die kennen in hun werkproces. Kleur en materialiteit drukken emoties en betrachtingen uit, tools die vormgevers ook hanteren in het proces naar een publicatie.
Het boek toont collectiestukken van het museum in relatie tot de ateliers van Gestalte en hun werk van de afgelopen 20 jaar. Bij dit beeldverhaal schrijft Paul Vermeulen, architect en essayist, een tekst over de alledaagsheid van een masterpiece, het vinden van ‘dingen’ en de noodzaak van het verzamelen.

Publicatie en installatie kaderen in de nominatie van Gestalte voor de Provinciale Prijs voor vormgeving Oost-Vlaanderen 2016

Moritz Küng

Moritz Küng (CH): Selección Natural – This is the Cover of the Book

Tentoonstelling: 19 mei—22 juni

De tentoonstelling Selección Natural – This is the Cover of the Bookpresenteert zesenzestig boeken uitgegeven door kunstenaars, fotografen, academici en curatoren die allemaal betrokken zijn bij het uitgeven van kunstenaarsboeken. De selectie van boeken, uitgebracht in de afgelopen vijf decennia, wil geen historisch overzicht geven van de hedendaagse kunstproductie op dit gebied, maar eerder de nadruk leggen op een tautologisch, zelfreferentieel en geestig spel van de visuele, conceptuele en inhoudelijke overeenkomsten.
De titel citeert twee boeken die als parenthese of strategische referentie kunnen worden beschouwd. Het baanbrekende werk ‘Book’ door de Amerikaanse Fluxus-kunstenaar George Brecht, gemaakt in 1964 en gepubliceerd in 1972 in een oplage van slechts 50 exemplaren, reduceert het onderwerp en de inhoud van het drukwerk tot zijn essentie. Terwijl de linnen gebonden boekomslag in gepreegde hoofdletters This is the Cover of the Book aangeeft, bevat het binnenwerk achttien sobere beschrijvingen op 28 pagina's die de kenmerken van elke afzonderlijke pagina uitleggen.
In tegenstelling tot dit zelf-referentiële werk, is de publicatie Selección Natural (2009) van de Peruviaanse Sandra Gamarra een kritische toe-eigening. De kunstenares kloonde de 640 pagina’s lange anthologie Art Now. 137 Artists at the Rise of the New Millenium in haar schilderachtige stijl, maar reduceerde de inhoud tot slechts 28 pagina's – het aantal vrouwelijke kunstenaars vertegenwoordigd in het boek. Hier wordt het boek een sociaal-cultureel en politiek manifest dat genderongelijkheid en de regels van de kunstmarkt in vraag stelt.
Alle boeken in deze tentoonstelling worden per twee gepresenteerd in op maat gemaakte frames om hun status als kunstwerken te benadrukken. De talrijke combinaties suggereren verschillende analogieën in visuele communicatie en conceptuele benaderingen, tot op het punt waarop het boek een metastatus bereikt. Hoewel deze manier van presenteren in eerste instantie beperkend, begrenzend en introspectief lijkt, opent het een breed en divers panorama van zelfvertegenwoordiging, toe-eigening, imitatie en herhaling. De boek(en) op de covers en de gecombineerde boekcovers worden alter ego's - middelen, bij wijze van spreken - die zichzelf en hun bestaan als kunstenaarsboeken promoten.

Tentoonstelling geproduceerd door CCL–Blanquerna (Madrid) in samenwerking met Arts Santa Mònica (Barcelona), gepresenteerd in Gent i.s.m. Bepart, Platform voor actuele kunst (Waregem), GABF–Ghent Art Book Fair & Riot (Gent)

Filip Dujardin

Filip Dujardin (BE): Accumulation d'Époque

Installatie: 19 mei—17 september

Het gebruik van marmer in de toegepaste kunst en architectuur is van alle tijden. Het tijdloze natuurlijke materiaal wordt op verschillende manieren verwerkt maar gaat altijd uit van zijn unieke kleur en tekening.
De ruimtelijke installatie Accumulation d'Époque vertrekt vanuit een collectie marmeren platen afkomstig van Design Museum Gent en de persoonlijke verzameling van de kunstenaar.
De verzameling platen zal op vier momenten in een andere constellatie opgesteld worden. Zoals het een museum betaamt, wordt de idee van de archivering, het catalogiseren, inventariseren en presenteren van de platen steeds als uitgangspunt genomen van de ruimtelijke composities. Zo zullen er sequenties ontstaan die vormen, stijlen en kleuren in één beweging comprimeren.

Karel Martens

Karel Martens (NL): Motion

Tentoonstelling: 29 juni—30 juli

Karel Martens is een echte duizendpoot. Hij is kunstenaar, typograaf, grafisch ontwerper, boekenmaker en onderwijzer. Hij is medeoprichter van een school. Hij heeft duizenden beïnvloed. Motion geeft een ruime blik op zijn uitgebreide praktijk en is een leidraad door zijn werk. Hoewel Motion meer dan 50 jaar van Martens’ interdisciplinaire activiteiten beslaat, blijft de tentoonstelling stevig verankerd in het heden (en de toekomst). 
De expo bevat enkele representatieve werken – mono-prints van en op gevonden materialen, papierreliëfs, video’s, modulair behang, kinetische sculpturen en zeer vroeg optisch werk. Beschouw het geheel als een contextueel substraat dat Martens aanstekelijke en systematische aanpak van kleur, formaat, type en materiaal bevestigt.
Zijn enorme invloed als leraar krijgt een centrale plaats in de tentoonstelling met een reeks publicaties van zijn oud-studenten die worden getoond op tafels die hij heeft ontworpen voor de Werkplaats Typografie in Arnhem, NL (de school die hij in 1998 mee oprichtte). 
De primaire focus ligt op het recente werk van Martens, met enkele nieuwe creatie-opdrachten – behang uit veelkleurige iconen, interactieve videoprojecties en een enorme abstracte klok. Naast de werken die speciaal voor de tentoonstelling zijn geproduceerd, werden bestaande werken ook geherconfigureerd. De tentoonstelling spreekt alle zintuigen aan – met ruimtevullende kleurinversies die worden vermenigvuldigd door weerspiegelingen en aangevuld met verschillende technieken, systematische serialiteit, een conceptuele werkwijze en een multifunctionele zone. 
Motion
wil met andere woorden niet zozeer Martens manier van werken tentoonstellen, maar eerder een belichaming zijn van zijn werkwijze.

Praktische informatie

Museum of Moving Practice
18.05.2017 – 17.09.2019 

Open op weekdagen van 9:30 tot 17:30
Open op weekends, feestdagen en schoolvakanties van 10:00 tot 18:00
Gesloten woensdag

Meer persinformatie en of beeldmateriaal (niet voor publicatie)

Sandra Plasschaert
Cats Communication
Press & PR

+32 479 35 10 39
sandra@catscommunication.be


Bernadette De Loose
Design Museum Gent

Publiekswerking & communicatie

+32 9 267 99 99
bernadette.deloose@gent.be