Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
Yvette Lauwaert
NIEUWS

Wiki Women Design

Vrouwen tekenen de ontwerpgeschiedenis

A class photograph with a o Martha Van Coppenolle at the Technisch Instituut van Sint Maria in Antwerp ca 1930 Collection City of Antwerp Letterenhuis

Een klasfoto met oa Martha Van Coppenolle aan het Technisch Instituut van Sint Maria te Antwerpen, ca. 1930 (Collectie Stad Antwerpen Letterenhuis)

Heel wat vrouwen hebben hun stempel gedrukt op het ontwerperfgoed in België maar bleven alsnog onder de radar. Met het project Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstuut via Wikipedia-schrijfsessies een grote inhaalbeweging doen om dit gat in de ontwerpgeschiedenis te verkleinen. Design Museum Gent neemt deel, en hoopt zo mee bij te dragen aan een meer inclusieve geschiedenis.

Tot vandaag bestaan er nauwelijks studies over vrouwelijke ontwerpers in België, hoewel ze er zijn en een enorme invloed hebben (gehad) op de ontworpen omgeving in ons land, van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign. De afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft grotendeels te maken met hun relatieve afwezigheid in de geschiedenisboeken, wat op zijn beurt te maken heeft met hun ondervertegenwoordiging in designarchieven- en collecties. Door de afwezigheid van zulke bronnen is vandaag weinig geweten over de activiteiten van vrouwen, ook in de ontwerpsectoren waarin ze volgens de literatuur erg actief waren.

Door te schrijven over vrouwelijke ontwerpers op Wikipedia hoopt Wiki Women Design hier verandering in te brengen en vooral ook vrouwelijke rolmodellen te creëren voor toekomstige ontwerpers.

Zoekbaar is zichtbaar

Wikipedia is de vijfde meest bezochte website ter wereld, waardoor de artikels van deze encyclopedie steeds tot de eerste resultaten van Google-zoekopdrachten behoren. Aangezien Google voor velen een belangrijk venster op de wereld is, heeft Wikipedia een enorm impact op kennisverwerving en geschiedschrijving. Ook op Wikipedia zijn vrouwen echter sterk ondervertegenwoordigd, zowel als auteur als als onderwerp. Het project hoopt de online encyclopedie te vervolledigen en de vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België meer zichtbaarheid te geven.

“Als je met een simpele zoekopdracht op Google meer vrouwelijke namen te zien krijgt, is dat een belangrijke stap vooruit.”

Stefanie Everaert & Caroline Lateur, DOORZON Interieurarchitecten

Vijf vrouwen die vandaag hun stempel drukken op het hedendaagse ontwerp- en architectuurveld in België ondersteunen als ambassadeurs Wiki Women Design. Onder hen is onderzoeker Sara De Bondt en Stefanie Everaert en Caroline Lateur van DOORZON die je al eerder aan het werk zag in Design Museum Gent. Zij willen samen het Vlaams Architectuurinstituut het verschil maken en bijdragen aan een meer gelijkwaardige genderrepresentatie in de designsector- en geschiedschrijving.

Schrijfsessies

May Néama with her work for the provincial prize for graphic arts 1965 Collection City of Antwerp Letterenhuis with logo

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert een heel jaar lang in samenwerking met de projectpartners schrijfsessies in Vlaanderen en Brussel. De schrijfsessies nemen de vorm aan van edit-a-thons, een gekend format waarbij gemeenschappen samenkomen om over een bepaald onderwerp te schrijven en te publiceren. De bedoeling van deze sessie is om artikels aan te maken, te vervolledigen of te vertalen over een vrouw en/of de stempel die ze drukte op de Belgische ontworpen omgeving.

Twee van deze schrijfsessies gaan door in Design Museum Gent. De eerste sessie vindt plaats op 21.04.2021 en zal zich focussen op de vrouwen in het Nationaal Documentatiecentrum voor de Kunstambachten (NDK), een documentatiereeks die bewaard wordt in ons museum. De tweede sessie zal plaatsvinden op 16.06.2021 en zal zich in samenwerking met Flanders DC toespitsen op hedendaagse vrouwelijke Belgische ontwerpers die al dan niet zijn opgenomen in onze collectie.

Benieuwd waar het project vandaag staat en nog naartoe gaat, of zin om deel te nemen? Op de wikipedia-projectpagina lees je er alles over.