Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
20191127 Johannes Nagel Blue Build picture by Tom Dachs
OBJECT

Blue Build 2018

Johannes Nagel DE

porselein

Johannes Nagel maakt porseleinen objecten met een door hemzelf ontwikkelde techniek: hij graaft holtes uit in zand en gebruikt die als mal. De vorm berust op improvisatie en toeval. Op die manier wil Nagel vragen stellen bij de logica die meestal achter aardewerk schuilgaat: een object maken waarvan je al weet hoe het eruit zal zien.