Je gebruikt Internet Explorer. Deze site werkt het best op een recentere browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Lees hier meer

Gesloten voor uitbreiding en verbouwing
DO THE RIGHT DING/STEUN
Expo
2.07 Flag icon
25.09.2005

Fantasy Design

Internationale Jongerenwerking

Mug
Fantasy Design

Fantasy Design is een internationaal project waarbij jongeren, hun leerkrachten en ontwerpers de belangrijkste actoren zijn. Het project bestaat uit infosessies en ontwerpactiviteiten voor jongeren en een opleiding voor leerkrachten. Het meest in het oog springende resultaat van het initiatief is de reizende tentoonstelling "Fantasy Design: kinderen en jongeren als ontwerpers".

Fantasy Design beoogt het aanleren van basisvaardigheden op het vlak van design: probleemoplossend denken, cultureel bewustzijn, artistieke expressie, vernieuwingsgerichte werkattitude, ... Het wil jongeren bewust maken van het belang van vormgeving en hen de waarde van gebruiksvoorwerpen leren ontdekken.

In augustus 2004 werd in Helsinki een selectie gemaakt van werken voor de internationale rondtrekkende Fantasy Design tentoonstelling. Uit de 233 voorgestelde concepten werden vijfenzestig werken geselecteerd, waaronder 25 Vlaamse kinderen en jongeren. De jury van de tentoonstelling was vooral onder de indruk van het enthousiasme waarmee de deelnemers problemen uit hun eigen omgeving aanbrachten en van hun streven om die omgeving aangenamer, prettiger en gewoonweg beter te maken. De haalbaarheid van de ideeën had echter geen enkele invloed op de selectie. De jury wilde het belang van fantasie in alle ontwerpen benadrukken.

Van de werken die werden geselecteerd voor de rondtrekkende tentoonstelling werden zoveel mogelijk ideeën ontwikkeld tot prototypes en afgewerkte producten. De resultaten zijn te zien in een rondtrekkende tentoonstelling die op 8 april 2005 opende in het Design museum te Helsinki. Vanaf 28 mei is de expositie te zien in Gent. In het najaar reist ze door naar Glasgow. De voorbereiding van het ontwerp van de tentoonstelling is in handen van Hannele Grönlund.

Partners
Design Museum, Finland
Design Museum Gent, België
CVU Sjaelland- Hindholm Socialpaedagogiske Seminarium, Denemarken
Norsk Form - Centre for Design, Architecture and Built Environment, Noorwegen
The Lighthouse, Scotland's Centre for Architecture, Design and the City

Vlaamse Scholen die deelnemen aan het project
Visitatie, Mariakerke
Sint-Aloysiuscollege, Ninove
Sint-Paulusinstituut, Gent
Technisch Instituut Heilige Harten, Ninove
Koninklijk Lyceum, Aalst
Edugo, Lochristi
Technisch Instituut Sint-Laurens - Maria Middelares, Zelzate
Klimop, Gent
De Mozaiek, Gent
De Oogappel, Gent

Voor meer info: www.fantasydesign.org